РЕГИСТРАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

Условия за ползване

MBRAND е запазена търговска марка на РЕИН ООД.


MBRAND (наречено накратко Доставчик) Ви предлага широка гама от онлайн продукти и услуги (наречено на кратко Услуга) при определени условия.

Използвайки тази Услуга Вие се съгласявате да се съобразявате с тези условия, които ние може да актуализираме без предизвестие по всяко време. Вие се ангажирате да проверявате периодично за промени по условията за позлване.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „РЕИН“ ООД, ЕИК 175079075  (наричано за краткост „РЕИН“) и Посетителите на уеб-сайта https://mbrand.io (наричан за краткост „Сайтът“).

Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.


Вие (наречени накратко Потребител), с използването на продуктите и услугите предоставени от Доставчика, както и разглеждайки уеб сайта на Доставчика се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате сроковете и условията на настоящото споразумение с Доставчика.


ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Наименование: „РЕИН“ ООД

ЕИК: 175079075

Седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9002, ул. "Битоля" 12

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул "Битоля" 12, тел/факс: +359 52 606 023; e-mail: office@reinbg.com, mbrand@mbrand.io


Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19

факс: 02/915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Сайтът на MBRAND предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на MBRAND, както и достъп до публикуваните новини и материали.


Общи условия

Вие се съгласявате, че услугите, които включват всякакъв вид софтуер, документация, текст, снимки, видео и др. съдържат материали с авторски права. Те са защитени от закона за авторското право и могат да бъдат използвани само по начина по който са описани в настоящото споразумение.

Вие се съгласявате, че ще използвате услугите само ако сте на възраст над 18 години.

Вие се съгласявате, че няма да съхранявате, копирате, модифицирате, продавате, разпространявате, прехвърляте, предавате, показвате, декодирате кода програмния (изходния) код използван в Услугите. 

Вие се съгласявате, че нарушаването от вас или друго физическо или юридическо лице на тези авторски права или на условията на настоящото споразумение ще бъде преследвано с цялата строгост на закона. 

Услугите се предлагат на база "както е" и се използват от Потребителя на собствен риск. Информация предоставена от потребителя във връзка с услугите, ще се използва единствено за предоставените услуги и функции за потребителя, както и за поддържане на неговия уебсайт. 

Предлаганите от нас основни пакети са на абонаментен принцип.


Права и задължения на потребителя


Доставчикът не позволява на потребителя да публикува следния вид съдържание или връзки към такова съдържание:

• Съдържание с порнографско съдържание, от сексуален или насилствен характер.

• Съдържание от незаконен характер, откраднати материали с авторски права.

• Пиратски софтуер включително кракнати програми.

• Съдържание с цел да причини вреда или подбуждане към омраза или съдържание което може да се разглежда като клевета.

При публикуване на съдържание от горния вид потребителят ще бъде уведомен и ще му бъде даден гратисен период от 24 часа за премахването на съдържанието. Ако не се предприемат адекватни мерки Доставчикът си запазва правото да спре услугата за неопределено време.

 

В допълнение, Доставчикът не позволява и следните неща: 

• Потребителят няма право да използва услуга само като отдалечен сървър за съхранение на данни.

• Потребителят не може да използва услугата чрез автоматизирани методи за достъп до услугата. Използването на роботи или друг софтуер който прави заявки към услугата е абсолютно забранено с изключение на случаите в които това е изрично разрешено.

• Потребителят не може да изпраща нежелани съобщения (известно още като нежелана поща или спам).


Окончателното решение на това дали потребителят и въведеното от него съдържание е в нарушение на някои от тези забрани е по усмотрение на Доставчика.


Интелектуална собственост


 • Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на РЕИН и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на РЕИН.
 • Изображенията в Сайта на РЕИН и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на РЕИН не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на РЕИН.
 • Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на РЕИН, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • РЕИН не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
 • Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на РЕИН върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.


Прекратяване на услугата


• Услугата може да бъде прекратена от всяка една от страните без причина при подаване на 3-дневно писмено предизвестие.

• Независимо от изложеното по-горе, Доставчикът може да прекрати услугата по всяко време, без да дължи неустойка и без предизвестие, ако потребителят не се е съобразил с някое от условията на настоящото споразумение.

• При предизвестие за прекратяване на услугата от страна на Доставчика или доброволно прекратяване на услугата от потребителя, Доставчикът има право да изтрие всички данни, файлове, или друга информация, която се съхранява в акаунта на потребителя.

• При прекратяване на услугата ние си запазваме правото да не връщаме сумата заплатена за услугата ако вече са изминали повече от 30 дена от датата на заплащането. За това ви съветваме да се уверите пердвариелно, че имате нужда от точно тази услуга.

• Потребителят може да поиска възстановяване на заплатените от него пари за услугата в рамките на 30 дена от датата на заплащането.


Промени по услугата


Доставчикът си запазва правото да промени услугата или цената на услугата по всяко време. Доставчикът се ангажира да предупреди потребителя за промени по Услугата или цената на Услугата в рамките на 30 дена от датата на въвеждане на промените.


Гаранция и надеждност на услугата


Доставчикът не дава никакъв вид гаранция, независимо дали са ясно описани или са подразбиращи за услугата. Потребителят изпозлва услугата на собствен риск. Нито Доставчикът нито неговите служители не дават гаранция че услугата няма да бъде прекратена или че няма да има никакви проблеми при работа с услугата. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието публикувано от потребителя. Също така не носи отговорност ако трети лица (хакери, посетители, роботи и т.н.) нанесат щети върху акаунта на потребителя включително и загуба на данни.

Доставчикът не приема никакви претенции за обезщетение за вреди при липса на услугата. Доставчикът може да спре услугата за неопределно време за поддръжка, обновавяне или ремонт.


Ограничаване на отговорността


 • РЕИН предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
 • РЕИН не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
 • РЕИН не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.


Други разпоредби


 • Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на РЕИН при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
 • За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.04.2018 г.
Виж повече
Изчерпан